Význam světla

Přítomnost života je pevně spojena se světlem a tento fakt je nepopiratelný. Lze ho do nekonečna dokazovat, popř. i vyvracet, ale jednoduchými pokusy se o významu světla pro život může přesvědčit každý. Bez ohledu na technologický pokrok za posledních řekněme 200 let, přírodní zákony fungují již po miliony let a všechny živé formy se jim podřizují. Člověk je však tak trochu výjimkou, který si upravuje životní prostředí podle svých potřeb. Ve světelné technice jednoznačně považujeme za hlavní milník vynález žárovky a její uvedení do praktického života. Thomas A. Edison nejspíš netušil, jakou revoluci tímto opravdu odstartuje. Za cca 140 let od jeho patentu nového elektrického zdroje světla se změnilo mnohé. Umělé světlo se nám stalo natolik běžnou technologickou pomůckou, že si již vůbec nelámeme hlavy nad tím, jak to tu fungovalo bez něj a zda by to bez něj nebylo i lepší. V současné lidské společnosti si to už dokáže představit málokdo, pokud vůbec. Bez světla by nejspíš zavládl chaos a panika a toto téma se stalo námětem už pro řadu katastrofických scénářů. Dokonce se pro něj vžil všeobecně použávaný pojem „Blackout“. Moderní civilizace se stala na umělém světle doslova závislá, ale světlo přírodní, přirozené, často nevědomě upozaďuje. Dostáváme se pak do velmi nepříjemné situace, kdy na jednu stranu vyžadujeme produkt našeho vlastního snažení, abychom tímto produktem zabíjeli podstatu našeho života, tedy i sebe.

Bez hlubšího uvědomění si nejen pravé podstaty života, ale i následků našich činů, se můžeme stát obětí vlastních produktů.

Informace uváděné na tomto webovém serveru jsou určeny pro čtenáře, kteří hledají souvislosti a širší kontext vědomí, který přesahuje pouze technologickou znalost. Většina obsahu bude zatím tvořena odkazy na informace na jiných místech s doplněním případných komentářů a výkladů, rozborů. Hledáme rozumnou míru vyváženosti, aby nebyly informace pouze jednostranné a neobsahovaly argumenty protistany. Není zaručeno, že se to vždy podaří, ale v dobré víře budeme klást větší důraz zejména na aspeky ochrany životního prostředí a přírody jako celku. Není však cílem zcela zastavit lidský pokrok a technologie jako takové. Každá technologie může sloužit, ale i škodit – je to v duchu hesla jaký pán, takový pes.