Proč 555?

555 ve světelné technice má naprosto klíčový význam. Jedná se o vlnovou délku světla o frekvenci 540 terraherz. Na této vlnové délce je lidské oko nejcitlivější pro denní (fotopické) vidění. Je to dohoda, kterou jsme přijali už v roce 1931. I když výzkumy, které tomu předcházely, ukazují na značný rozptyl hodnot citlivosti jednotlivých respondentů, dohoda Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) byla prozřetelná a stanovila 555 jako středobod spektrální cilivosti zraku a zahájila tak novou éru fotometrie.

Na tomto základě pak vznikla i nová definice kandely a vůbec celé fotometrie. Web 555.lighting byl založen za účelem publikovat informace ze světelné techniky, které budou také jakýmsi odrazem reality, i když nikdy né úplně přesným, ale přibližně přesným. Cílem je vyvážit informace tak, aby průměrný pozorovatel viděl svět ve správných barvách. Ano, je možné že se to né vždy podaří, ale to je důsledek faktu, že objektivní realita neexistuje, což dokazují i nejnovější vědecké experimenty na částicovém urychlovači v CERNu. Naše realita je odrazem našeho vědomí a závisí tedy na pozorovateli. Tedy i dohoda 555 nm byla snaha zakotvit subjektivní vnímání reality do objektivní pravdy. Co je však pravda, nikdo z nás říci nemůže. Je však možné preferovat určité možnosti jako možnosti s vysokou pravděpodobností. A jak už to ve světle je, tak světlo může být i vlna i částice a málokdo bude pochybovat o kvantových jevech, které na úrovni světla můžeme pozorovat doslova „na vlastní oči“. A věda by měla připustit, že filozofie je nezbytnou součástí procesu objevování a vytváření nových myšlenek, resp. filozofie by měla být nezbytnou součástí vědy, aby tato mohla i nadále růst.

Jinak: 555 je označení legendárního integrovaného obvodu, který obsahuje 2 komparátory a jeden klopný obvod. Vlastně takový malý mozeček – rozhoduje a pamatuje si. S tímto obvodem jde sestavit snad většinu elektronických obvodů – porovnávat analogové veličiny, rozhodnout o jejich velikosti, měřit čas, vytvářet signál. Jedná se o náhodu? Kdo vedl tvůrce tohoto skvělého integrovaného obvodu k označení 555. Podle tvůrce obvodu se jedná o náhodně vybrané číslo, jiní spekulují o tom, že je to kvůli třem rezistorům s hodnotou 5 kOhmů použitých v tomto integrovaném obvodu. (https://cs.wikipedia.org/wiki/NE555)