Lidé

Tento web aktuálně spravuje skupina dobrovolníků, kteří jsou nějak spojeni se světlem a chtějí se podělit o své zkušenosti s ostatními. Níže uvedený seznam není úplný, obsahuje lidi, kteří přispívají k rozvoji vědomí ve světelné technice na veřejných universitách, výzkumných pracovištích a nebo i v soukromém sektoru.

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. – vědecko-technický pracovník ve světelné technice, aktuálně pracuje na Fakultě elektrotechniky Vysokém učení technickém v Brně, na ústavu elektroenergetiky a vyučuje světelnou techniku. Zabývá se vývojem měřicí techniky, jasovou analýzou, oslněním. Jeho posláním je i ochrana životního prostředí, v čemž sám experimentuje v oblasti permakultury a udržitelných technologií. (více)

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. – vedoucí Skupiny fyziologických adaptací a biorytmů Katedry Fyziologie Přírodovědecké fakulty UK a vedoucí pracovní Skupiny cirkadiánní fyziologie a chronoterapie v Národním ústavu duševního zdraví. Zabývá se dlouhodobě vlivem světla na živé organismy se specializací na člověka (více)

Ing. Lenka Maierová, Ph.D. – odborná asistentka pracovnice na Fakultě stavební, Českého vysokého učení technického v Praze. (více)

Prof. Ing. Tomáš Tyc, Ph.D. – fyzik a matematiky na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně. Věnuje se světlu v oblasti teoretické fyziky, ale má široký záběr i v experimentální fyzice a hlavně popularizaci fyziky lidským způsobem (více).

Znáte-li někoho ve svém okolí, kdo by mohl na tento web odborně přispívat, dejte nám prosím vědět emailem na adresu baxant@vut.cz.